O značke MINKA

Spoločnosť  Minka z Rakúska  patrí medzi najväčších výrobcov schodísk na svete. Milióny majiteľov domov používajú schody Minka už viac ako 60 rokov. Bez ohľadu na to o aký výrobok Minka ide, kúpite si ho na celý život.

Mapa krajín, do ktorých sa vyvážajú schody Minka

Minka mapa predaja

Vývoj a výroba

Úspech spoločnosti Minka  je predovšetkým založenýna používaní materiálov s nízkym opotrebením a  odolných materiálov. 

Vysoko kvalifikovaný tím,  zabezpečuje súlad s najprísnejšími požiadavkami na bezpečnosť a kvalitu. Ekonomická optimalizácia, dokonalá technológia izolácie, vysoká bezpečnosť a dizajn orientovaný na zákazníka sú neustále požiadavky na výrobu.

Vlastné oddelenie výskumu a vývoja spoločnosti neustále pracuje na nových technológiách, efektívnejších materiáloch a automatizovanejších možnostiach spracovania. Výroba schodov sa realizuje vo výrobnom závode v St. Lorenzen im Mürztal a vo výrobnom závode v Kindbergu.

Výrobný závod MINKA v Lorenzen im Mürztal

 Výrobný závod MINKA v St. Lorenzen im Mürztal

Výrobný závod MINKA v Kindbergu

Výrobný závod MINKA v Kindbergu

 

Ekologická výroba

Od roku 2018 Minka vyrába so solárnou energiou. Solárna elektráreň s veľkosťou dvoch futbalových ihrísk dodáva  elektrinu na výrobu schodov Minka. Spoločnosť MINKA patrí medzi ekologických priekopníkov, už viac ako 30 rokov sa požadované technologické teplo vyrába v teplárni na biomasu, ktorá je napájaná drevným odpadom.

Pred viac ako 15 rokmi bola Minka prvým výrobcom schodísk, ktorý vyvinul vysoko izolované pasívne schody vhodné pre pasívne domy. Medzitým sa spoločnosť stala lídrom na trhu v oblasti vysoko izolovaných schodísk v mnohých krajinách.

V posledných rokoch sa vnútorná preprava vo veľkej miere zmenila z nafty na elektrinu. Solárna elektráreň bola preto logickým dôsledkom. V rámci výstavby závodu sa postavia tri dobíjacie stanice pre vlastné vozidlá, ako aj vozidlá pre zamestnancov a pre návštevníkov.

Spoločnosť MINKA  je  prvým výrobcom schodísk na svete, ktorý získal 100 percent energie potrebnej na výrobu zo slnečnej energie.

 

História

História

V roku 1952 Franz Janner postavil „podkrovné schodisko" na „vyklápanie" pre vlastnú potrebu. Tento prototyp vyvolal myšlienku ponúknuť tento produkt na predaj. Najprv boli patentované detaily systému a potom sa začal ďalší vývoj.

Krátko nato bol založený rodinný podnik vo Vorarlbergu pod obchodnou značkou „MINKA". Výroba a predaj pôvodne vykonávali výlučne rodinní príslušníci Ernst Janner st., Rosa Janner a Franz Janner.

Predávané schody boli prakticky vyrobené úplne ručne najjednoduchšími náradiami a rýchlo ho prijali „stavitelia domov". Z tohto dôvodu boli priestory už po niekoľkých rokoch príliš malé.

Spoločnosť bola preto v roku 1956 premiestnená na svoje súčasné miesto a pokračoval jej neustály rozvoj.

Do roku 1972 sa zvýšil počet výrobkov aj počet zamestnancov. Tento rok bola MINKA opäť priekopníkom novej generácie schodov: kovového protipožiarneho schodiska. V priebehu tohto vývoja bolo založené oddelenie práškového lakovania na povrchovú úpravu kovových častí, z ktorého sa v nasledujúcich rokoch vyvinula samostatná odborová činnosť - práškové lakovanie.

V nasledujúcich obchodných rokoch sa v oblasti schodísk vyvinulo veľa nových výrobkov a otvorili sa nové trhy. Práškové lakovanie tiež značne expandovalo.

V roku 2010 bola v Kindbergu založená ďalšia továreň na rozšírenie výroby systémových schodísk.

Dnes je MINKA jedným z najväčších svetových výrobcov schodov. Ročne sa vyprodukuje viac ako 120 000 schodov MINKA, ktoré sa vyvážajú do viac ako 40 krajín sveta.

Prihlásenie