Späť

Ako vybrať správne podkrovné schody

Pridané: 22.7.2020 15:31:38 Počet zobrazení: 4335

22 Júl 2020

Ako vybrať správne podkrovné schody

Pre výber schodov na povalu je potrebné vychádzať z požiadaviek na podkrovné schody uvedených v technickej správe Vášho projektu. Tieto požiadavky  je potrebné dodržať, prípadnú zmenu je potrebné odsúhlasiť s projektantom.

 

ROZMERY PODKROVNÝCH SCHODOV

Pri výbere podkrovných schodov je potrebné vychádzať z rozmerov stavebného otvoru, ktorý máte k dispozícii. Schody do podkrovia označené napríklad rozmerom 120 x 70 potrebujú stavebný otvor šírky 70 cm a dĺžky 120 cm. Vonkajšie rozmery rámu podkrovných schodov sú o 0,5 cm až 1 cm menšie, tak aby sa schody zmestili do pripraveného otvoru. Platí, že čím je šírka a dĺžka schodov väčšia, tým je výstup do podkrovia pohodlnejší a je možné po schodoch vyniesť aj väčšie predmety. Netreba zabudnúť, že na  rozloženie  schodov a pohodlný nástup do schodov je potrebné ponechať dodatočný priestor v smere otvárania schodov, ktorý je označený písmenom C v schéme schodov uvedenej pri každom type schodov. To znamená, že medzi pôdorysným priemetom otvoru v strope a priľahlou stenou od ktorej sa bude nastupovať do schodov je potrebné ponechať ešte priestor o minimálnej dĺžke rovnajúcej sa hodnote C.

Pokiaľ máte stavebný otvor malý tak použite strešné schody MINKA POLAR 60, ktoré sa vyrábajú v minimálnych rozmeroch 86/70 cm alebo oceľové nožnicové schody MINKA EURO STAR alebo MINKA ELEGANCE, ktoré sa vyrábajú v minimálnych rozmeroch 90/60 cm.

 

MATERIÁL PODKROVNÝCH SCHODOV

Materiál povalových schodov býva z kovu alebo z dreva, treba zvoliť taký materiál, ktorý Vám je príjemnejší. Medzi kovovými a drevenými schodmi nie sú výraznejšie rozdiely v úžitkových vlastnostiach.

 

VÝŠKA PODKROVNÝCH SCHODOV

Bežné podkrovné schody sú určené pre svetlú výšku podlažia od 250 do 280 cm, v schéme označenú ako B. Pokiaľ potrebujete vyššiu výšku, môžete použiť oceľové nožnicové schody MINKA EURO STAR alebo MINKA ELEGANCE, ktoré sú až do výšky 300 cm.

 

TEPELNOIZOLAČNÉ  VLASTNOSTI PODKROVNÝCH SCHODOV

Väčšinou priestor nad podkrovnými schodmi nebýva vykurovaný a preto sa podkrovné schody vyrábajú s tepelnoizolačnými poklopmi. O tepelnoizolačných vlastnostiach nám hovorí súčiniteľ prestupu tepla U. Čím je tento súčiniteľ menší, tým sú tepelnoizolačné vlastnosti lepšie. Hodnota tohoto prestupu závisí v kvalite vyhotovenia schodov, kvalite tesnení a v neposlednom rade od hrúbky izolácie v poklope schodov. Od hodnoty tohto koeficientu závisí aj celková tepelná bilancia Vášho domu. Pre stavebné výplne pasívnych domov sa odporúča hodnota U menšia ako 0,6 W/m2.K, túto hodnotu spĺňajú drevené podkrovné schody MINKA POLAR EXTREMMINKA POLAR TOP a oceľové schody MINKA TYPE 1 PASSIV PLUS a MINKA ARCTIC FIRE.

 

PROTIPOŽIARNA ODOLNOSŤ PODKROVNÝCH SCHODOV

Pokiaľ máte v projektovej dokumentácii predpísané protipožiarne schody, tak si môžete vybrať drevené podkrovné schody MINKA EUROFIRE PROTECT s izolačným poklopom hrúbky 60 mm, oceľové podkrovné schody MINKA TYPE 1 PASSIV PLUS s izolačným poklopom hrúbky 105 mm alebo oceľové podkrovné schody MINKA ARCTIC FIRE s izolačným poklopom hrúbky 160 mm.

 

V Bratislave 22.7.2020

Spracoval Ing. Roman Hubač

Prihlásenie